Drobečková navigace

Úvod > Naše školka > Aktuality > PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZTermíny prázdninového provozu – červenec a srpen 2023

3. 7. – 7. 7. 2023

všechny MŠ zavřeny

10. 7. – 14. 7. 2023

v provozu MŠ Hřibská, MŠ Na Sychrově, MŠ Tolstého a MŠ Štěchovická

17. 7. – 21. 7. 2023

v provozu MŠ Hřibská, MŠ Na Sychrově, MŠ Tolstého a MŠ Štěchovická

24. 7. – 28. 7. 2023

všechny MŠ zavřeny

31. 7. – 4. 8. 2023

všechny MŠ zavřeny

7. 8. – 11. 8. 2023

v provozu MŠ Ve Stínu, MŠ Kodaňská, MŠ U Roháčových kasáren a MŠ Omská

14. 8. – 18. 8. 2023

v provozu MŠ Ve Stínu, MŠ Kodaňská, MŠ U Roháčových kasáren a MŠ Omská

21. 8. – 25. 8. 2023

všechny MŠ zavřeny

28. 8. – 1. 9. 2023

přípravný týden, všechny MŠ zavřeny

 

POSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZV MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘÍZENÝCH MČ PRAHA 10

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ v měsíci červenci a srpnu, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ.

Kritéria pro přijetí:

  • dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10
  • zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů
  • zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ
  • děti zákonných zástupců na RD/MD mohou být přijaty na prázdninový provoz pouze na doplnění dané kapacity MŠ

Zákonný zástupce:

- od 20.2.2023 nejpozději do 12. 5. 2023 sdělí e-mailem ve své kmenové MŠ záměr využít náhradní prázdninový provoz,( jméno školy a rozsah docházky )

 - žádost o přijetí k prázdninovému provozu– získá pouze v mateřské škole, která zajišťuje prázdninový provoz, a to elektronicky na webu školy, případně po dohodě v tištěné podobě,

 - vyplněnou žádost odevzdá společně s evidenčním listem dítěte, který obdrží ve své kmenové MŠ, v té MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, v termínu   22. 5. – 24. 5. 2023.

Na žádosti doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel.

 -nejpozději do 4.6.2023 zákonný zástupce uhradí úplatu za předškolní vzdělávání a stravné – pokyny pro úhradu plateb nalezne na webu školy, do které dítě zapisuje na prázdninový provoz.

Hotovostní platba bude akceptována pouze ve výjimečných případech.

Po uhrazení těchto plateb může ředitelka školy rozhodnout o přijetí dítěte do MŠ.

 Není možné podávat žádost na jeden termín do více škol.

Potřebují-li rodiče umístit dítě během prázdnin do více MŠ, musí do každé MŠ zaslat žádost o přijetí zvlášť.

Prihlaska ke stravovani prazdniny.doc

Prihlaska k prazdninove dochazce.doc

 Letní prázdninový provoz - Informace