Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Základní informace

Základní informace

Škola má 6 tříd, zatím nemá bezbariérový přístup. Je postavená v těsné blízkosti Heroldových sadů. Obklopuje ji zahrada se stromy a keři. Budova je zděná, třípodlažní.V suterénu je kuchyň, sklady a tělocvična. V přízemí je šatna pro děti i personál, kuchyňka pro přípravu, umývárna s toaletou, ředitelna a tři třídy. V prvním patře je také kuchyňka, tři třídy , toalety s umývárnou, kabinet a dětské koutky.Vytápění je vlastní plynovou kotelnou. Školu navštěvuje 132 dětí a o děti pečuje 11 pedagogických pracovnic, tři provozní zaměstnanci a tři kuchařky.

   

 

 
 
   

 

Naším mottem je ,,Jak to chodí celý rok‘‘.

Škola se opírá o prvky ,, Zdravé MŠ‘‘, Kurikula předškolní výchovy, Barevných kamínků a metodických listů Raabe.Hlavním úkolem je rozvíjet rozumové a emocionální schopnosti dětí, poskytovat dětem dostatek podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení. Vždy musíme respektovat individuální vývojové možnosti.Vzdělávací program umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu.

 

Vzdělávací záměr

Rozvoj osobnosti dítěte, její individuality, jejího vzdělávacího potenciálu s celkovým citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás. K člověku, k jeho práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě zemi k lidovým tradicím a zvykům.

 

Materiální podmínky

Škola je z větší části vybavena novým nábytkem odpovídajícím dnešním hygienickým a bezpečnostním předpisům.

 

Životospráva

Pobyt dětí venku je dostatečně dlouhý a je řízen okamžitou kvalitou ovzduší.

Škola se snaží zajistit dětem dostatek pohybu nejen venku, ale i v prostorách školy

 

Personál školy

Všichni pedagogičtí pracovníci školy mají předepsané odborné vzdělání. Tím je zajištěno, že každý pedagog postupuje při výchově a vzdělání předškolních dětí odborně a citlivě, a tak je zajištěno vzdělávání dětí v MŠ profesionálním způsobem

 

Psychosociální podmínky

Všichni zaměstnanci školy respektují přání a potřeby dětí, snaží se o nenásilnou pomoc v uspokojování jejich potřeb.

 

Spolupráce rodičů

Pedagogové i rodiče se snaží o oboustranné jednání založené na důvěře a kladných vztazích, a tak spolu vytvářejí klidné prostředí pro práci a péči o děti