Drobečková navigace

Úvod > Prázdninový provoz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Kritéria přijímání dětí k prázdninovému provozu:

• dítě je zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10

• zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ a bezpodmínečně jej potřebuje umístit do MŠ z pracovních důvodů (home office není relevantním důvodem k jeho umístění), děti zákonných zástupců na mateřské či rodinné dovolené budou přijaty dodatečně do naplnění kapacity dané školy.

• Potřebují-li rodiče umístit dítě během prázdnin na oba termíny, musí do každé vybrané MŠ zaslat žádost o přijetí zvlášť.

 

Zákonný zástupce:

- od 20.2.2023 nejpozději do 12. 5. 2023 sdělí e-mailem ve své kmenové MŠ záměr využít náhradní prázdninový provoz,( jméno školy a rozsah docházky )

 - žádost o přijetí k prázdninovému provozu– získá pouze v mateřské škole, která zajišťuje prázdninový provoz, a to elektronicky na webu školy, případně po dohodě v tištěné podobě,

 - vyplněnou žádost odevzdá společně s evidenčním listem dítěte, který obdrží ve své kmenové MŠ, v té MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, v termínu   22. 5. – 24. 5. 2023 od 13:00 - 17:00 hod

Na žádosti doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel.

 -nejpozději do 4.6.2023 zákonný zástupce uhradí úplatu za předškolní vzdělávání a stravné – pokyny pro úhradu plateb nalezne na webu školy, do které dítě zapisuje na prázdninový provoz.

Hotovostní platba bude akceptována pouze ve výjimečných případech.

Po uhrazení těchto plateb může ředitelka školy rozhodnout o přijetí dítěte do MŠ.

 Není možné podávat žádost na jeden termín do více škol.

Potřebují-li rodiče umístit dítě během prázdnin do více MŠ, musí do každé MŠ zaslat žádost o přijetí zvlášť.

Prihlaska ke stravovani prazdniny.doc

Prihlaska k prazdninove dochazce.doc

 Letní prázdninový provoz - Informace