Drobečková navigace

Úvod > Zápisy na šk.rok 2024/25

Zápisy na školní rok 2024/25

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naší mateřskou školu, zaregistrovat se a předzapsat se do ní. Je také možno využít přímý odkaz na informační stránku naší mateřské školy:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p10-kodanska

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

LETÁK PRO RODIČE: https://elektronickypredzapis.cz/public/ep_letak.pdf

 

Termín zápisu do mateřské školy - 6. a 7.5.2024 od 9:00-17:00 hod (pauza 11:30 - 13:00 hod)

Způsob podání žádostí

 • osobní předání ve škole  (DOPORUČUJEME)

 • schránkou – ID:   ux5kxir , pokud rodič vlastní datovou schránku

 • zákonní zástupci, kteří mají zřízený elektronický podpis mohou využít elektronické zaslání dokumentů na školní mail: skolka@mskodanska.cz

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Prosíme o pečlivé vyplnění údajů, které pomohou při další administraci.

 

 POTŘEBNÉ DOKUMENTY K ZÁPISU:

1.) vyplněná ŽÁDOST O PŘIJETÍ MŠ KODAŇSKÁ  s podpisy obou zákonných zástupců /zde/

2.) vyplněné potvrzení od lékaře s podpisy obou zákonných zástupců  (nevztahuje se na děti s povinnou předškolní docházkou)  /zde/

3.)  rodný list dítěte k ověření data narození

4.) doklad potvrzující bydliště dítěte na MČ Praha 10/občanský průkaz rodiče nebo dítěte/- je nutné, aby dítě bylo zapsané v registru obyvatel MČ Praha 10

5.) očkovací průkaz dítěte

6.) pokud bude třeba u dítěte podpůrné opatření, vyšetření SPC, PPP, doporučení specialisty

V případě potřeby předání těchto dokumentů 6. a 7.května 2024 jiným způsobem kontaktujte ředitelku MŠ

 

POSTUP PŘI ZÁPISECH DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 

 • příjem žádostí 6.5. a 7.5.2024
 • zveřejnění kladných rozhodnutí I.kolo- 14.5. 2024, následné vydávání oproti podpisu a vyplnění zápisového lístku
 • - 15.5. - 17.5.2024 od 14:00 – 16:00 hod       zápisový lístek do MŠ
 • zveřejnění kladných rozhodnutí II.kolo- 23.5. 2024, následné vydávání oproti podpisu a vyplnění zápisového lístku
 • 24.5. - 27. 5.2024  od 14:00 – 16:00 hod    zápisový lístek do MŠ

 

 

 • Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

  v mateřské škole Kodaňská 989/14, zřizované městskou částí Praha 10

   pro zápis na školní rok 2024/25

   

    

   

  Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/25

   

  Ředitelka Mateřské školy, Praha 10, Kodaňská 989/14 stanovila níže uvedená kritéria, dle kterých bude postupovat při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v souladu s ustanovením zákona 561/2004 Sb., § 165, ods. 2, písm. b, ve znění pozdějších předpisů.

  • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) Praha 10. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2024 věku pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
  • Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) Praha 10, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2024) dosáhne čtvrtého roku věku, seřazené od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  • Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) Praha 10, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2024) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

   

   Poznámka:

  1. V případě nedostatku volných míst budou přijímány děti podle věku od nejstarších a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v Rejstříku škol a školských zařízení.
  2. V případě, že se k zápisu dostaví více uchazečů stejného data narození, než lze přijmout, přistoupí ředitelka školy k losování.

   

   

  Tato kritéria nabývají platnosti 5.března 2024

  V Praze dne 5.3.2024

   

                                                                                                                            Petra Soudková, ředitelka MŠ

Děkujeme za spolupráci