ČJ ( pro děti s OMJ )

Každé sudé pondělí

 

kroužek povede pí.uč.Andršová