Drobečková navigace

Úvod > Zápisy na šk.rok 2024/25 > Kritéria k přijímání dětí

 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole Kodaňská 989/14, zřizované městskou částí Praha 10

 pro zápis na školní rok 2023/24

 

  

 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24

 

Ředitelka Mateřské školy, Praha 10, Kodaňská 989/14 stanovila níže uvedená kritéria, dle kterých bude postupovat při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v souladu s ustanovením zákona 561/2004 Sb., § 165, ods. 2, písm. b, ve znění pozdějších předpisů.

  • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) Praha 10. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2023 věku pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
  • Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) Praha 10, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2023) dosáhne čtvrtého roku věku, seřazené od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  • Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) Praha 10, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2023) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

 Poznámka:

  1. V případě nedostatku volných míst budou přijímány děti podle věku od nejstarších a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v Rejstříku škol a školských zařízení.
  2. V případě, že se k zápisu dostaví více uchazečů stejného data narození, než lze přijmout, přistoupí ředitelka školy k losování.

 

 

Tato kritéria nabývají platnosti 1.března 2023

V Praze dne 1.3.2023

 

                                                                                                                          Petra Soudková, ředitelka MŠ