Kroužky

Výtvarný kroužek

Kroužek pro II. A, II. B, III. A, III. B

Hudební kroužek pro starší děti

(každý lichý týden - pondělí)

Starší děti ze tříd III. A + III. B

pí. uč. Svatková - info. III. B

Dramaťáček

(každé liché pondělí)

Pro děti ze tříd II. A  +  II. B

pí. uč. Zapletalová

Angličtina

(každý sudý čtvrtek)

Pro předškoláky

Kroužek povede p. uč. Nekvasilová

Čj

Každé sudé pondělí

Kroužek povede pí. uč. Andršová

Zájmová činnost v rámci školy

Vzhledem k tomu, že naším hlavním cílem je všestranný rozvoj dítěte, nabízí naše škola pestrou škálu nadstandardních aktivit, pro zlepšení všech dovedností dítěte. Výběr do zájmových kroužků provádí samy učitelky na základě zjištění schopností a talentu dětí, s přihlédnutím k jejich zájmu a zájmu rodičů. Zájem o zařazení do kroužku bývá značný a převažuje možnosti školy. Kroužky vedou učitelky a jsou bezplatné.

Plavání

Rodiče si výuku platí. Navštěvuje 1x týdně plavecký stadion Slavie

Sokolínek

Rodiče si platí. 1x týdně dochází do Sokola Vršovice