Platby

Finance pro školní rok 2022/23

+ školné 720,-/měsíčně

děti ,,Předškoláci" - 0,-

děti s odkladem školní docházky 0,-

+ záloha na stravné 970,-/měsíčně

+ záloha na stravné OŠD 1.050,-/měsíčně

Platby převodem na účet do 15. v měsíci

Stravné: 30015-292259339/0800

Školné: 19-292259339/0800