Jídelna

Vážení rodiče,

nově se Vám bude jídelníček zobrazovat kliknutím na odkaz

Jídelníček od 27.6. - 1.7.2022

Svačiny vydávané v poledne jsou hygienicky baleny a určeny ke konzumaci do 2 hodin od vydán

Dětem je během svačin podáváno několik druhů zeleniny a ovoce, aby si mohly vybrat z co nejpestřejší nabídky.
Ke každému jídlu je podávána jako druhý nápoj též čistá voda. 

Změny v jídelníčku vyhrazeny!

Přejeme dobrou chuť!

Alergeny v potravinách

Označení alergenů je legislativně stanoveno na datum 13. 12. 2014.

Odvolání na legislativu:

EU-2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových

výrobků, § 8 odstavec 10

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek,

u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo

nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby

veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky,

pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Specifikace alergenů

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék.

Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat,

jedině voda není alergenní.

Běžné potravinové alergeny

Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních

a potencionálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení ( Seznam

alergenů ).

Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody,

rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty se neznačí.

Značení alergenů je pouze informační požadavek

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného

stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů,

prodejen, pekáren atd. Ode dne 13. 12. 2014 bude povinnost při nákupu

potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku

stanovený alergen, který obsahuje 

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude 

brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý

strávník sám hlídat. Není možné věnovat se při výrobě jídel strávníkům s

potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno.

Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a

pokrmů. Školní jídelna zajišťuje stravování dětí podle jednotlivých kategorií a

výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na

některý alergen.

Označení alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen.

Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při

výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Případné nejasnosti konzultujte s vedoucí kuchařkou Evou Vedralovou.

alergeny