Drobečková navigace

Úvod > Zápisy na šk.rok 2023/24

Zápisy na školní rok 2023/24

Informace k zápisu do mateřské školy pro rok 2023/2024

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS do naší MŠ bude probíhat v době 3. 4. – 2. 5. 2023 přes tento odkaz:  www.elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p10-kodanska
STANDARDNÍ ZÁPIS na školní rok 2023/2024 bude probíhat ve dnech 3. a 4. 5. 2023 od 13.00 – 17.00 hod.
ZÁPIS DĚTÍ Z UKRAJINY bude probíhat dne 7. 6. od 13.00 – 16.00 hod.

Způsob podání žádostí

 • osobní předání ve škole 3. a 4. 5. 2023 (DOPORUČUJEME)

 • schránkou – ID:sg4kxkp, pokud rodič vlastní datovou schránku

 • zákonní zástupci, kteří mají zřízený elektronický podpis mohou využít elektronické zaslání dokumentů na školní mail: skolka@mskodanska.cz

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Prosíme o pečlivé vyplnění údajů, které pomohou při další administraci.

Po dvou letech zápisu pouze v elektronické podobě preferujeme osobní poddání žádosti v daných dnech z důvodu častého chybování ve vyplněných dokumentech.

Dokumenty

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

 • Evidenční list tiskněte, prosím, oboustranně 

 • Potvrzení od pediatra o očkování - Detsky_ockovaci_kalendar.pdf

 • Očkovací průkaz dítěte (v případě, že zápis budete realizovat distanční formou, kopii tohoto dokumentu)

 • Rodný list dítěte (v případě, že zápis budete realizovat elektronickou formou, kopii tohoto dokumentu)

 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že zápis budete realizovat elektronickou formou, kopii tohoto dokumentu

 • Čestné prohlášení o údajích 

 • V případě, že dítě bylo přijato do více MŠ, rodič si vybere jednu školu a ostatní přihlášky zruší vyplněním zápisového lístku v době od 17.5. do 19.5. - zápisový lístek do MŠ 23-24.docx

V případě, že dítě nebylo očkováno dle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce doložit, že dítě je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Pokud tento doklad nebude doložen, nelze dítě k předškolnímu vzdělávání přijmout (§50 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Toto neplatí pro děti, které ve školním roce 2023/2024 budou plnit povinné předškolní vzdělávání.

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Prosíme o dodržení daných termínů a postupů.

Časté dotazy

 • Záleží na pořadí dodání přihlášky? Ne. Pořadí, ve kterém se budete hlásit v elektronickém předzápisu, není rozhodující pro přijetí dítěte. Proto není nutné panikařit, pokud se nedostanete do systému hned první den předzápisu.

 • Jaká je pravděpodobnost přijetí mého dítěte? Pravděpodobnost nelze předpokládat, dokud není známý počet uvolněných míst a počet odevzdaných žádostí. Proto dotazy týkající se pravděpodobnosti přijetí jsou zbytečné.

 • Jaká jsou kritéria pro přijetí? Veškerá kritéria najdete na webu školy

Děkujeme za spolupráci