Organizace dne

Příchod do MŠ od 6:30 hod do 8:00 hod,

pozdější příchody a omluvy je nutné nahlásit telefonicky do 8:00 hod nebo do sešitů v na šatně.

Vyzvedávání dětí

po obědě od 12:30 - 13:00 hod.

a po spaní od 15:00 - 17:00 hod.