Provozní personál
Školnice Galóová Barbora
Kuchařky Havlová Romana
 

Kučerová Soňa

 

Ševčíková Martina

Kubrichtová Ľubica - vedoucí ŠJ

Uklízečky Mirchovska Biljana
 

Podrazská Jana