Příchody do MŠ
+ příchod do MŠ do 8.°°h.
+

pozdější příchody a omluvy je nutné nahlásit telefonicky do

8.°°h..,nebo zapsat do sešitů v hale.

 

Vyzvedávání dětí

+  po "O"  -     12:30 - 13:00 hod

+  po spaní -  14:30 - 17:00 hod

 

 

Finance pro školní rok 2019/20
+

školné 740,-

děti ,,Předškoláci" - 0,-

děti s odkladem školní docházky 0,-

+ oběd 40,-/ den
+

oběd - děti s odkladem školní docházky 45,-/den