Příchody do MŠ
+ příchod do MŠ od 6:30 hod do 8.°°hod
+

pozdější příchody a omluvy je nutné nahlásit telefonicky do

8.°°h..,nebo zapsat do sešitů v šatně.

 

Vyzvedávání dětí

+  po "O"  -     12:30 - 13:00 hod

+  po spaní -  14:30 - 17:00 hod

 

 

Finance pro školní rok 2021/22
+

školné 600,-/měsíčně

děti ,,Předškoláci" - 0,-

děti s odkladem školní docházky 0,-

+ záloha na stravné 900,-/měsíčně
   

 

Platby převodem na účet do 15. v měsíci

Stravné      30015-292259339/0800

Školné              19-292259339/0800