Dramaťáček ( každé liché pondělí )

 

Pro děti ze tříd II.A  +  II.B

pí. uč. Zapletalová