25.1.2021
Začíná postupná přeměna šaten.
Mávnutím kouzelného proutku se "ZAJÍČKOVÁ" šatna změnila takto:
IMG_20210125_104711_resized_20210125_104906821.jpgIMG_20210125_104748_resized_20210125_104906259.jpgIMG_20210125_104721_resized_20210125_104906559.jpg
 
Tak jak bude vypadat další kouzlo?
 
21.1.2021
 
Potvrzení o výši vynaložených výdajů za rok 2020 budeme vydávat proti podpisu od 26.1.2021 ráno u předávání dětí.
Vzhledem k tomu, že se s ohledem na situaci kolem COVID-19 zaplacené částky vracely a krátily, jsou potvrzení vydaná na fyzicky zaplacené částky.
 
 
18.1.2021
 
Od 19.1.2021 končí karanténa a OTEVÍRÁME ŠKOLU pro děti, které nebyly vyzvány k testování a 
pro děti, které podstoupily testy a zákonní zástupci negativní výsledky zaslali do MŠ.
Ostatní děti, kdy zákonní zástupci byli vyzváni a děti testování nepodstoupily, mohou nastoupit až 25.1.2021.
Všem děkujeme za součinnost a jsme rády, že se u žádného z dětí ani zaměstnanců MŠ nákaza nepotvrdila.
Doufáme, že to bylo POPRVÉ A NAPOSLED  :-)
 
Škola prošla důkladnou dezinfekcí, všechny místnosti byly "ozářeny" UV lampou, povrchy otřeny dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem. Lůžkoviny převlečeny a odvezeny do prádelny.
 
 
 
17.1.2021    21:50 hod
 
Další várka NEGATIVNÍCH testů dorazila.
Jsme na dobré cestě k otevření  :-)
 
 
16.1.2021    19:00 hod
 
Od rána přichází další, NEGATIVNÍ, výsledky
Všem NEGATIVNÍM gratulujeme a čekajícím držíme pěsti. 
 
 
15.1.2021  11:30 hod
IMG_20210115_112122_resized_20210115_112355412.jpgIMG_20210115_112131_resized_20210115_112355140.jpg
 
Záříme, desinfikujeme, převlékáme, povlékáme.....
Děláme vše pro to, aby jsme mohly 19.1.2021 otevřít a přivítat děti zpět v čistém, nejčistějším.
Zatím chodí dobré zprávy. Většina paní učitelek je po testech a jsou NEGATIVNÍ. 
Od rána chodí e-maily - děti NEGATIVNÍ.
Tak si to zaťukejme: ŤUK ŤUK ŤUK
 
 
14.01.2021   21:45
Tak nám zatím chodí jen NEGATIVNÍ výsledky!!!!!
JUPÍ, JUPÍ, jen tak dál :-)
 
 
UV LAMPA ZÁŘÍ V ŠATNÁCH
IMG_20210114_131702_resized_20210114_054602518.jpg
 
 
 
14.1.2021
Po včerejším trasování jsme do okruhu možných kontaktů zařadili i některé děti ze tříd 1.B a 3.A.
Jedná se o děti, které v pátek 8.1.2021 byly v MŠ celý den. 
Pro žádost o ošetřovné nás kontaktujte e-mailem.
Prosíme o zaslání či osobní dodání výsledků testů při návratu do MŠ. 
 
 
Vážení rodiče,
karanténa se týká 3.B + 2.B + 2.A + 1.A
právě trasujeme děti, které byly v pátek 8.1.2021 v MŠ a mohly přijít do kontaktu s pozitivním dítětem.
Seznam i s kontakty zasíláme KHS.
Prosíme, nechte děti otestovat!!!!!!
 
 
13.1.2021

Vážená paní ředitelko,

 

dne  8. 1. 2021 byl/byla v kontaktu dítě/žák/personál Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 18. 1. 2021.

 

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnujídomácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).


V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.), se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování, u koho test provést a u koho nikoli.

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informaci o probíhající karanténě.  

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

 

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Pokud je v době do 90 dnů od ukončení izolace po prodělaném onemocnění dítě v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění.

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/stanoveni-karanteny-domaci-izolace-pro-deti-zaky-studenty-a-navrat-do-skoly-skolskeho-zarizeni-5448_5448_519_1.html

 

Vážená paní ředitelko, z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedla jako rizikový kontakt.

Prostory školy je potřeba důkladně dezinfikovat dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.

 
 
 
 
IMG_20201221_062327.jpg
 
 
KONEČNĚ UŽ JE TO TADY!!!! PRYČ BUDE ROK BEZ NÁLADY!!!
PRÁZDNÁ ŠKOLKA NA JAŘE, VTISKLA SMUTEK NA TVÁŘE.
LÉTO JAKŽ TAKŽ JEŠTĚ UŠLO, NĚCO MÁLO DĚTÍ PŘIŠLO.
VÍTALI JSME VŠECHNY V ZÁŘÍ. POZOR!!! PES SE ALE DIVNĚ TVÁŘÍ!!!
JAK TO BUDE? KDO TO VÍ? KRAJE ZASE FIALOVÍ.
SNAD TO NĚJAK DOKLEPEME, COVIDU SE NELEKNEME.
DESINFEKCE TEČE PROUDEM, UV-LAMPA SVÍTÍ OBDEN.
CO NÁS JEŠTĚ MŮŽE POTKAT?
PRASKLA VODA, VŠUDE STŘÍKÁ, ODNESLA TO ELEKTRIKA.
KOTEL UMŘEL, JE TU ZIMA, POKOUŠÍ SE O NÁS RÝMA.
KONEC ROKU UŽ SE BLÍŽÍ, PES NÁM ZASE PLÁNY KŘÍŽÍ.
BEZ ROZLUČKY BEZ BESÍDKY, U VCHODU SI ŘEKNEM DÍKY.
ZA VSTŘÍCNOST A POCHOPENÍ, JEDNODUCHÉ TO VŽDY NENÍ.
K NOVÉMU ROKU VZHLÍŽÍME S NADĚJÍ,
ŽE SE VŠE VRÁTÍ DO STARÝCH KOLEJÍ.
A CO ŘÍCI NA KONEC?
ŽE TO BYL ROK    P.....C!
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A ŠŤASTNÉ VYKROČENÍ DO ROKU 2021. 
 
 
15.12.2020
 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE OD 18.12.2020 JSOU OPĚT ZPŘÍSNĚNA OPATŘENÍ, ŽÁDÁME RODIČE ŠKOLÁKŮ (KTEŘÍ MAJÍ OD 18.12.2020 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY), A RODIČE NA MD, ABY SI PONECHALI DĚTI VE DNECH 21.12. – 23.12.2020 DOMA.

 

PROSÍME O NAHLÁŠENÍ NEPŘÍTOMNOSTI DĚTÍ DO ČTVRTKA 17.12.2020 RÁNO. MUSÍME PŘIZPŮSOBIT OBJEDNÁVKU POTRAVIN PODLE POČTU DĚTÍ.

 

VELMI VÁM DĚKUJEME ZA VSTŘÍCNOST A POCHOPENÍ A VĚŘÍME, ŽE SI NADCHÁZEJÍCÍ VÁNOČNÍ SVÁTKY VŠICHNI UŽIJEME VE ZDRAVÍ A POHODĚ A BUDEME SE MOCI OPĚT 4.1.2021 SETKAT V HOJNÉM NEOMEZENÉM POČTU :-) 

 
 
8.12.2020 
 
PŘIŠLY FOTOGRAFIE :-)
ZÍTRA RÁNO JE BUDEME VYDÁVAT. PROSÍME O PŘESNOU ČÁSTKU  270,-KČ.
 
3.12.2020
 
Vážení rodiče,
i přes rozvolnění, které dnešním dnem nastalo, jsme se rozhodly, že nadále minimálně do 23.12.2020 bude trvat ZÁKAZ VSTUPU doprovázejících osob do budovy MŠ. 
Víme, že pro některé z Vás je tato skutečnost nepříjemná, ale vezměte to i z druhé stránky. 
+ pro rodiče - jste ušetřeni času ( někdy hoooooooodně dlouhého) stráveného v šatně při převlékání
   ( a to se po ránu hodí, ne?)
+ pro děti - za ty tři měsíce jsou neuvěřitelně samostatné - převlékání, vyřizování vzkazů, prohlubování
   kamarádských vztahů ( odvod mladších dětí do tříd - samozřejmě pod dohledem "statného ošetřovatele" :-) 
Ano, stane se. že občas odejdou domů oblečeni jinak, než si představujete, že jim chybí rukavice, čepice a pod. No, chybička se někdy vloudí :-). V příštím týdnu probereme skříňky a zabalíme dětem vše, co je tam navíc, aby jste si mohli zkontrolovat stav věcí. Pokud něco postrádáte, řekněte nám a my to dohledáme. Když jsou věci podepsané, není problém. Horší je to u anonymních kusů. Ale i tak se daří většinu vypátrat. 
Děkujeme Vám všem za vstřícnost, trpělivost a pochopení.
Chtěly bychom prožít nadcházející vánoční svátky ve zdraví a pohodě a totéž chceme i pro Vás a Vaše děti. 
 
 
 
26.11.2020
 
 Nový termín VÁNOČNÍHO FOTOGRAFOVÁNÍ  -  1.12.2020,   čas zůstává stejný - od 8:00 hod.
 
Nejdůležitější zpráva dne : zítra, t.j. 27.11.2020 v 6:30 hod OTVÍRÁME dveře a čekáme na Vás a děti :-)
 
                                        Ještě jednou děkujeme za trpělivost, omlouváme se za komplikace.
                                                                  KONEC on-line reportáže, děkujeme za sledovanost :-)
 
IMG_20201126_103409_resized_20201126_103527014.jpg
 
10:00 hod - Kontrola "SHORA" proběhla. Kotle běží na plné obrátky. Sice nás ještě zlobí severní větev - šatny a
                    chodby, ale to doladíme během dne. Důležité jsou třídy a tam je teploučko. 
 
 
 6:50 hod - S napětím jsme vstoupily do školky. Vypadá to, že už nebudeme mrznout!!!
                  Musíme ale projít celou budovu a odvzdušnit topení. Některá jsou studená. V 10:00 hod přijde ještě
                  jednou kontrola, zda vše funguje tak, jak má. 
 
 
25.11.2020
 
15:00 hod - Kotle nahozeny!!!!!!  Nyní musí proběhnout ještě zkušební provoz, zda se udrží. 
                    Je nám líto, ale musíme mít ještě 26.11.2020 ZAVŘENO :-( Doufáme, že vše proběhne hladce a v
                    pátek se budeme těšit.
 
13:00 hod - Díly dorazily!!!!!     HYN SA HUKÁŽE  :-)
 
12:00 hod - Nezahálíme, pracujeme. Kmitáním po budově jsme teplotu vytáhly na 18,7 stupňů.
 
Pracujeme
 
11:00 hod - náhradní díly stále nedorazily :-( Hřejeme se u trouby a doufáme, že paní kuchařky
                   nevytáhnou lopatu :-)
Hřejeme se u trouby.jpg
 
  6:50 hod - Po třech mrazivých nocích a dvou dnech je teplota na třídách báječných 17 stupňů
teploměr
 
24.11.2020
13:55 hod - aktuální situace k havárii kotelny
 
Protože voda poškodila řídící jednotku kotlů více než se očekávalo, bude MŠ uzavřena do odvolání.
Zítra tj. 25.11.2020 v dopoledních hodinách přivezou náhradní díly nutné k opravě a budou usilovně pracovat na zprovoznění kotlů.
Všem se velice omlouváme za komplikace a doufáme, že se vše vyřeší co nejdříve. 
Sledujte stránky, budeme Vás včas informovat.
 
                                                           Ještě jednou děkujeme za včerejší rychloakci :-)
 
 
13:00 hod - informace z MČ Praha 10 - 25.11.2020 v dopoledních hodinách přijedou "záchranáři" s
                    náhradními díly
 
12:00 hod - verdikt je nemilosrdný : nutná výměna několika součástí řídící jednotky ( vyzkratováno )
                  - trubka opravena, voda do systému napuštěna ( HAHAHA, už vám teče teplá :-) No, bez kotlů to asi                        nepůjde, vtipálci :-( )
 
10:00 hod - kontrola stavu řídící jednotky. Je vysušeno, jde se na ohledání "pacienta"
 
  8:00 hod - přijíždí instalatéři a opravují prasklý kus trubky
 
  6:50 hod - vstup do vymrzlé budovy NIC MOC .
                    Vysoušeč běžel celou noc a ještě minimálně do oběda bude sušit.
 
23.11.2020
 
Nový termín VÁNOČNÍHO FOTOGRAFOVÁNÍ  -  1.12.2020, čas zůstává stejný - od 8:00 hod.
 
 
HAVÁRIE VODY + Kotlů
Vzhledem k tomu, že havárie vody poškodila řídící jednotku kotlů, která se bude minimálně den vysoušet, bude dne 24.11.2020 MŠ mimo provoz. O dalším postupu budete zítra během dne informováni na webových stránkách školy.
                       Všem rodičům děkujeme za bleskové vyzvednutí dětí a pochopení.
 
                                                                                                                         Jste skvělí
 
13:00 hod - Klobouk smekáme!!!!! Ve školce není jediná malá zmrzlá bytůstka.
 
10:00 hod - Telefonáty rodičům - "Prosíme, přijďte si vyzvednout své dítě. Je tu zima a jsme bez vody. Nás                                 nezničí CORONA, nás zničí kotelna".
 
Něco je špatně.jpg
 
A sakra, něco je špatně :-(  Rychlé S.O.S. na MČ Praha 10.  A tak do hry vstoupil vysoušeč.
 
Sklad 
 
Jo, tak to už je horší. No nic. S chutí do toho a půl je hotovo!
                                                                                                                                      
Snad to nebude tak hrozné
 6:20 hod - ranní šok ( od března již po osmé, během 14 dnů podruhé. Nu což - hadry, kýble, košťata, šikovná                           jsme děvčata :-)  Jdeme na to ) Provizorní opravy prasklé trubky již máme nacvičené pomocí                                   hadicové  spony.
 
20.11.2020
 
 
 
18.11.2020
Jeden z našich draků v OC Štěrboholy. Bohužel jsme nic nevyhráli, ale děti si tvoření užily a to je nejdůležitější.
Č. 35 od JEŽKŮ
 
 IMG_20201118_110631.jpg
 
 
 
16.11.2020
 
V úterý 24.11.2020 se děti budou jako každý rok fotit na vánoční přání.
Kdo bude mít zájem o focení, i když jeho dítko v současnou chvíli MŠ nenavštěvuje, může v 9:00 hod dorazit do školy.
Děti budou fotografovány do pasu, proto zvolte vhodnou vrchní část oblečení.
 
 
4.11.2020
Podpora složkám IZS 
 
IMG_20201104_074423_resized_20201104_080041870.jpg
 
 
 
 
19.10.2020
 

Vážení rodiče, pokud čekáte na výsledky testů na COVID-19 a nadále vodíte své dítě do mateřské školy, porušujete vědomě zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví §53 písmeno c). Celý personál školy dělá vše pro to, aby se nikde nenakazil a mohl i nadále poskytovat péči Vašim dětem a neomezit Vaše pracovní povinnosti. Tím, že do školského zařízení posíláte děti bez toho, aniž byste věděli výsledek testu, ohrožujete zdraví zaměstnanců školy a  ostatních dětí. V neposlední řadě ohrožujete chod celé MŠ.

Bohužel se nám vyskytují případy, kdy toto není respektováno.

 

 
Školní rok se pořádně ani "nerozjel" a už mu šlápli na brzdu. Žáci našich základních škol jsou doma a často s nimi musí být rodiče.
Rodiči jsou ale i někteří zaměstnanci škol - nejen základních, ale i mateřských. Někteří jsou v karanténě, protože se setkali s osobou pozitivní na Covid-19. Někteří jsou nemocní, mají třeba jen běžnou virózu, ale do práce nemohou.
V provozu ale stále zůstávají, i přes všechny výše uvedené těžkosti, mateřské školy. Ve většině začínají mít problém se zajištěním vzdělávání, a to z personálních důvodů.
Spojování dětí z různých tříd je občas nezbytné, ale může zvýšit případné riziko šíření respiračních onemocnění.
Prosíme tedy rodiče, kteří si mohou nechat předškolní dítě doma nebo jej vyzvedávat po obědě, aby tím mateřským školám pomohli, zejména v těchto nelehkých dnech.
Za mateřské školy děkuje
Realizační tým MAP II

 

 

                                                                                  

 

 

29.9.2020

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II)

 CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050

Podpora rovných příležitostí

 

MŠ Kodaňská se zapojila do celonárodní kampaně Ministerstva práce a sociálních věcí Děti malují seniorům k svátku.
Děti v době prázdninového provozu namalovaly a vyzdobily přáníčka babičkám a dědečkům pro radost.

Budou se líbit? 

IMG_20200924_112409.jpg

 

 

 

Informujeme Vás tímto ohledně uveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu nákladů a výnosů. Dokumenty jsou uveřejněny na internetových stránkách městské části Praha 10