7.4.2021
 
Vážení rodiče,
 blíží se 12.4.2021 a s tímto datem i znovuotevření školek, ale pouze pro předškoláky, t.j. děti s povinnou předškolní docházkou ( celá třída Kocour a část třídy Pes ). Zákonní zástupci dětí, kterých se nástup týká, obdrželi v těchto dnech e-mail s pokyny.
Mladší děti si zatím bohužel budou muset ještě počkat :-(

Vedení MŠ
 
Informace.jpg
 
Slavia Praha nabízí online cvičení :-)  Pokyny v tomto odkazu
 
 
22.3.2021
 

Náhradní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 10 bude zajištěn následovně:

 

12.07.–23.07.2021 budou v provozu tyto MŠ:

MŠ Dvouletky
MŠ Podléšková
MŠ Magnitogorská
 

26.07.–06.08.2021 budou v provozu tyto MŠ:

MŠ Nedvězská
MŠ Rembrandtova
MŠ Hřibská
 

Ve dnech 01.–02.07.2021 je zajištěn běžný provoz ve všech MŠ.
Nový školní rok 2021/2022 začíná ve středu 01.09.2021.

Způsob podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a povinných dokladů bude určen v souladu s vydanými opatřeními MŠMT. O formě zápisu budou zákonní zástupci dětí včas informováni prostřednictvím webových stránek konkrétních mateřských škol a MČ Praha 10.
 

Náhradní prázdninový provoz je určen přednostně pro zaměstnané zákonné zástupce dětí. Děti zákonných zástupců na rodičovské či mateřské dovolené mohou být přijaty dodatečně do naplnění dané kapacity školy.

Toto opatření se opírá o relevantní ustanovení Listiny základních práv a svobod. Podle jejího čl. 26 odst. 3 – „Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací“. Toto právo je v Listině postaveno na roveň právu na vzdělání podle čl. 33 "Každý má právo na vzdělání". Takže je nutno každou žádost o přijetí posuzovat v kontextu obou uvedených ustanovení. Pokud bychom nečinili mezi zájemci rozdílu, docházelo by ke zjevné diskriminaci těch rodičů, jejichž zaměstnání (a tedy i možnost získávání prostředků pro jejich životní potřeby) by mohlo být v důsledku nepřijetí jejich dítěte do mateřské školy během prázdninového provozu reálně ohroženo.
 

Děkujeme všem rodičům, kteří mají možnost zajistit péči o své dítě v době letních prázdnin (např. maminky na mateřské a rodičovské dovolené apod.), že nevyužívají náhradního prázdninového provozu MŠ, a přenechávají tak dočasně místo dětem, které tuto možnost bohužel nemají. Tím také umožňují učitelkám, že si přes prázdniny mohou v této nelehké době odpočinout a přivítat děti v novém školním roce plné síly a nápadů na další práci.

 

Odbor školství, městská část Praha 10

 
 
 
 
8.3.2021
Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se množí dotazy ohledně placení školného a stravného sdělujeme následující :
- platby jsou zálohové, tudíž se musí každý měsíc pravidelně objevit na účtech MŠ
- po otevření školy provedeme vyúčtování a peníze Vám zašleme zpět
- v tomto týdnu provedeme vyúčtování stravného za měsíc únor
 
 
 
28.2.2021  19:50
Vážení rodiče,
právě jsme obdrželi dopis z OŠK Prahy 10 a informace o umístění dětí z klíčových profesí do určených základních škol a mateřských škol.
 
Požadavky na umístění dětí, jejichž rodiče pracují v klíčových profesí zasílá zaměstnavatel (nikoliv rodič sám) na odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP). Děti do určených škol umisťuje odbor školství MHMP na základě komunikace se zaměstnavateli klíčových profesí.
 
 
Po té následuje informace ke škole, jejímu zřizovateli a samotnému rodiči. Nakonec rodič přivádí své dítě do určené školy.
 
 
27.2.2021
Vážení rodiče,
jistě jste již zaznamenali, že je vyhlášen nový NOUZOVÝ STAV. V této souvislosti jsou od 1.3.2021 uzavřeny všechny mateřské školy, 1 a 2 třídy ZŠ, školy speciální a dětské skupiny.
 
Informace o OŠETŘOVNÉM naleznete na 
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
 
 
MOC NA VÁS A NA DĚTI MYSLÍME A DRŽÍME NÁM VŠEM PALCE, AŤ SE CO NEJDŘÍVE VŠICHNI ZASE SHLEDÁME. 
 
25.2.2021  13:00 hod
Tak dnes zatím jen pozitivně NEGATIVNÍ zprávy. Snad jsme z nejhoršího venku.
 
24.2.2021
Paní učitelka ze PSA je COVID pozitivní.  
Děti musí na testy. Nestačí 10 dnů karantény!!!
 
 
23.2.2021
Vážení rodiče,
protože se nám potvrzují další případy nákazy upozorňujeme, že po dohodě se zřizovatelem
bude MŠ uzavřena ve čtvrtek a pátek ( 25.2. - 26.2.2021 ). 2/3 personálu jsou v karanténě, 3 třídy taktéž.
Zbývající personál napne všechny síly k tomu, aby bylo 1.3.2021 vše připraveno k otevření.
 
 
22.2.2021 12:00 hod
Vážení rodiče,
je nám to moc líto, ale karanténní opatření byla rozšířena. Zákonní zástupci obdrželi e-mail od KHS s pokyny.
 
 
 
 
21.2.2021  14:00 hod
Právě jsme se dozvěděli o dalším COVID pozitivním záchytu ve škole. Zákonní zástupci obdrželi e-mail.
Prosíme ostatní rodiče, zvažte nutnost docházky dětí do MŠ.
Pokud jsou nastydlé, s rýmou, kašlem - nevoďte je do školy!!!!
 
 
19.2.2021 14:00 hod
Právě nás kontaktovala KHS.
Všechny děti, které byly v kontaktu s pozitivně testovaným dítětem a jejichž zákonní zástupci obdrželi informativní e-mail musí zůstat v karanténě i přes negativní výsledek testu do 27.2.2021.
 
 
 
18.2.2021
UPOZORŇUJEME, ŽE NA ŠKOLE JSOU DVĚ TŘÍDY V KARANTÉNĚ. RODIČE BYLI INFORMOVÁNI                           E-MAILEM.
VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST ZDRAVOTNÍMU STAVU SVÝCH DĚTÍ. NEDÁVEJTE JE DO ŠKOLY S RÝMOU A KAŠLEM.
 
 
Mávnutím kouzelného proutku se "ZAJÍČKOVÁ" šatna změnila takto:
IMG_20210125_104711_resized_20210125_104906821.jpgIMG_20210125_104748_resized_20210125_104906259.jpgIMG_20210125_104721_resized_20210125_104906559.jpg
 
Tak jak bude vypadat další kouzlo?
 
21.1.2021
 
Potvrzení o výši vynaložených výdajů za rok 2020 budeme vydávat proti podpisu od 26.1.2021 ráno u předávání dětí.
Vzhledem k tomu, že se s ohledem na situaci kolem COVID-19 zaplacené částky vracely a krátily, jsou potvrzení vydaná na fyzicky zaplacené částky.
 
 
18.1.2021
 
Od 19.1.2021 končí karanténa a OTEVÍRÁME ŠKOLU pro děti, které nebyly vyzvány k testování a 
pro děti, které podstoupily testy a zákonní zástupci negativní výsledky zaslali do MŠ.
Ostatní děti, kdy zákonní zástupci byli vyzváni a děti testování nepodstoupily, mohou nastoupit až 25.1.2021.
Všem děkujeme za součinnost a jsme rády, že se u žádného z dětí ani zaměstnanců MŠ nákaza nepotvrdila.
Doufáme, že to bylo POPRVÉ A NAPOSLED  :-)
 
Škola prošla důkladnou dezinfekcí, všechny místnosti byly "ozářeny" UV lampou, povrchy otřeny dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem. Lůžkoviny převlečeny a odvezeny do prádelny.
 
 
 
17.1.2021    21:50 hod
 
Další várka NEGATIVNÍCH testů dorazila.
Jsme na dobré cestě k otevření  :-)
 
 
16.1.2021    19:00 hod
 
Od rána přichází další, NEGATIVNÍ, výsledky
Všem NEGATIVNÍM gratulujeme a čekajícím držíme pěsti. 
 
 
15.1.2021  11:30 hod
IMG_20210115_112122_resized_20210115_112355412.jpgIMG_20210115_112131_resized_20210115_112355140.jpg
 
Záříme, desinfikujeme, převlékáme, povlékáme.....
Děláme vše pro to, aby jsme mohly 19.1.2021 otevřít a přivítat děti zpět v čistém, nejčistějším.
Zatím chodí dobré zprávy. Většina paní učitelek je po testech a jsou NEGATIVNÍ. 
Od rána chodí e-maily - děti NEGATIVNÍ.
Tak si to zaťukejme: ŤUK ŤUK ŤUK
 
 
14.01.2021   21:45
Tak nám zatím chodí jen NEGATIVNÍ výsledky!!!!!
JUPÍ, JUPÍ, jen tak dál :-)
 
 
UV LAMPA ZÁŘÍ V ŠATNÁCH
IMG_20210114_131702_resized_20210114_054602518.jpg
 
 
 
14.1.2021
Po včerejším trasování jsme do okruhu možných kontaktů zařadili i některé děti ze tříd 1.B a 3.A.
Jedná se o děti, které v pátek 8.1.2021 byly v MŠ celý den. 
Pro žádost o ošetřovné nás kontaktujte e-mailem.
Prosíme o zaslání či osobní dodání výsledků testů při návratu do MŠ. 
 
 
Vážení rodiče,
karanténa se týká 3.B + 2.B + 2.A + 1.A
právě trasujeme děti, které byly v pátek 8.1.2021 v MŠ a mohly přijít do kontaktu s pozitivním dítětem.
Seznam i s kontakty zasíláme KHS.
Prosíme, nechte děti otestovat!!!!!!
 
 
13.1.2021

Vážená paní ředitelko,

 

dne  8. 1. 2021 byl/byla v kontaktu dítě/žák/personál Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 18. 1. 2021.

 

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnujídomácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).


V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.), se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování, u koho test provést a u koho nikoli.

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informaci o probíhající karanténě.  

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

 

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Pokud je v době do 90 dnů od ukončení izolace po prodělaném onemocnění dítě v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění.

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/stanoveni-karanteny-domaci-izolace-pro-deti-zaky-studenty-a-navrat-do-skoly-skolskeho-zarizeni-5448_5448_519_1.html

 

Vážená paní ředitelko, z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedla jako rizikový kontakt.

Prostory školy je potřeba důkladně dezinfikovat dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.

 
 
 
 
IMG_20201221_062327.jpg
 
 
KONEČNĚ UŽ JE TO TADY!!!! PRYČ BUDE ROK BEZ NÁLADY!!!
PRÁZDNÁ ŠKOLKA NA JAŘE, VTISKLA SMUTEK NA TVÁŘE.
LÉTO JAKŽ TAKŽ JEŠTĚ UŠLO, NĚCO MÁLO DĚTÍ PŘIŠLO.
VÍTALI JSME VŠECHNY V ZÁŘÍ. POZOR!!! PES SE ALE DIVNĚ TVÁŘÍ!!!
JAK TO BUDE? KDO TO VÍ? KRAJE ZASE FIALOVÍ.
SNAD TO NĚJAK DOKLEPEME, COVIDU SE NELEKNEME.
DESINFEKCE TEČE PROUDEM, UV-LAMPA SVÍTÍ OBDEN.
CO NÁS JEŠTĚ MŮŽE POTKAT?
PRASKLA VODA, VŠUDE STŘÍKÁ, ODNESLA TO ELEKTRIKA.
KOTEL UMŘEL, JE TU ZIMA, POKOUŠÍ SE O NÁS RÝMA.
KONEC ROKU UŽ SE BLÍŽÍ, PES NÁM ZASE PLÁNY KŘÍŽÍ.
BEZ ROZLUČKY BEZ BESÍDKY, U VCHODU SI ŘEKNEM DÍKY.
ZA VSTŘÍCNOST A POCHOPENÍ, JEDNODUCHÉ TO VŽDY NENÍ.
K NOVÉMU ROKU VZHLÍŽÍME S NADĚJÍ,
ŽE SE VŠE VRÁTÍ DO STARÝCH KOLEJÍ.
A CO ŘÍCI NA KONEC?
ŽE TO BYL ROK    P.....C!
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A ŠŤASTNÉ VYKROČENÍ DO ROKU 2021. 
 
 
  
3.12.2020
 
Vážení rodiče,
i přes rozvolnění, které dnešním dnem nastalo, jsme se rozhodly, že nadále minimálně do 23.12.2020 bude trvat ZÁKAZ VSTUPU doprovázejících osob do budovy MŠ. 
Víme, že pro některé z Vás je tato skutečnost nepříjemná, ale vezměte to i z druhé stránky. 
+ pro rodiče - jste ušetřeni času ( někdy hoooooooodně dlouhého) stráveného v šatně při převlékání
   ( a to se po ránu hodí, ne?)
+ pro děti - za ty tři měsíce jsou neuvěřitelně samostatné - převlékání, vyřizování vzkazů, prohlubování
   kamarádských vztahů ( odvod mladších dětí do tříd - samozřejmě pod dohledem "statného ošetřovatele" :-) 
Ano, stane se. že občas odejdou domů oblečeni jinak, než si představujete, že jim chybí rukavice, čepice a pod. No, chybička se někdy vloudí :-). V příštím týdnu probereme skříňky a zabalíme dětem vše, co je tam navíc, aby jste si mohli zkontrolovat stav věcí. Pokud něco postrádáte, řekněte nám a my to dohledáme. Když jsou věci podepsané, není problém. Horší je to u anonymních kusů. Ale i tak se daří většinu vypátrat. 
Děkujeme Vám všem za vstřícnost, trpělivost a pochopení.
Chtěly bychom prožít nadcházející vánoční svátky ve zdraví a pohodě a totéž chceme i pro Vás a Vaše děti. 
 
 
 
26.11.2020
 
 
Nejdůležitější zpráva dne : zítra, t.j. 27.11.2020 v 6:30 hod OTVÍRÁME dveře a čekáme na Vás a děti :-)
 
                                        Ještě jednou děkujeme za trpělivost, omlouváme se za komplikace.
                                                                  KONEC on-line reportáže, děkujeme za sledovanost :-)
 
IMG_20201126_103409_resized_20201126_103527014.jpg
 
10:00 hod - Kontrola "SHORA" proběhla. Kotle běží na plné obrátky. Sice nás ještě zlobí severní větev - šatny a
                    chodby, ale to doladíme během dne. Důležité jsou třídy a tam je teploučko. 
 
 
 6:50 hod - S napětím jsme vstoupily do školky. Vypadá to, že už nebudeme mrznout!!!
                  Musíme ale projít celou budovu a odvzdušnit topení. Některá jsou studená. V 10:00 hod přijde ještě
                  jednou kontrola, zda vše funguje tak, jak má. 
 
 
25.11.2020
 
15:00 hod - Kotle nahozeny!!!!!!  Nyní musí proběhnout ještě zkušební provoz, zda se udrží. 
                    Je nám líto, ale musíme mít ještě 26.11.2020 ZAVŘENO :-( Doufáme, že vše proběhne hladce a v
                    pátek se budeme těšit.
 
13:00 hod - Díly dorazily!!!!!     HYN SA HUKÁŽE  :-)
 
12:00 hod - Nezahálíme, pracujeme. Kmitáním po budově jsme teplotu vytáhly na 18,7 stupňů.
 
Pracujeme
 
11:00 hod - náhradní díly stále nedorazily :-( Hřejeme se u trouby a doufáme, že paní kuchařky
                   nevytáhnou lopatu :-)
Hřejeme se u trouby.jpg
 
  6:50 hod - Po třech mrazivých nocích a dvou dnech je teplota na třídách báječných 17 stupňů
teploměr
 
24.11.2020
13:55 hod - aktuální situace k havárii kotelny
 
Protože voda poškodila řídící jednotku kotlů více než se očekávalo, bude MŠ uzavřena do odvolání.
Zítra tj. 25.11.2020 v dopoledních hodinách přivezou náhradní díly nutné k opravě a budou usilovně pracovat na zprovoznění kotlů.
Všem se velice omlouváme za komplikace a doufáme, že se vše vyřeší co nejdříve. 
Sledujte stránky, budeme Vás včas informovat.
 
                                                           Ještě jednou děkujeme za včerejší rychloakci :-)
 
 
13:00 hod - informace z MČ Praha 10 - 25.11.2020 v dopoledních hodinách přijedou "záchranáři" s
                    náhradními díly
 
12:00 hod - verdikt je nemilosrdný : nutná výměna několika součástí řídící jednotky ( vyzkratováno )
                  - trubka opravena, voda do systému napuštěna ( HAHAHA, už vám teče teplá :-) No, bez kotlů to asi                        nepůjde, vtipálci :-( )
 
10:00 hod - kontrola stavu řídící jednotky. Je vysušeno, jde se na ohledání "pacienta"
 
  8:00 hod - přijíždí instalatéři a opravují prasklý kus trubky
 
  6:50 hod - vstup do vymrzlé budovy NIC MOC .
                    Vysoušeč běžel celou noc a ještě minimálně do oběda bude sušit.
 
23.11.2020
 
Nový termín VÁNOČNÍHO FOTOGRAFOVÁNÍ  -  1.12.2020, čas zůstává stejný - od 8:00 hod.
 
 
HAVÁRIE VODY + Kotlů
Vzhledem k tomu, že havárie vody poškodila řídící jednotku kotlů, která se bude minimálně den vysoušet, bude dne 24.11.2020 MŠ mimo provoz. O dalším postupu budete zítra během dne informováni na webových stránkách školy.
                       Všem rodičům děkujeme za bleskové vyzvednutí dětí a pochopení.
 
                                                                                                                         Jste skvělí
 
13:00 hod - Klobouk smekáme!!!!! Ve školce není jediná malá zmrzlá bytůstka.
 
10:00 hod - Telefonáty rodičům - "Prosíme, přijďte si vyzvednout své dítě. Je tu zima a jsme bez vody. Nás                                 nezničí CORONA, nás zničí kotelna".
 
Něco je špatně.jpg
 
A sakra, něco je špatně :-(  Rychlé S.O.S. na MČ Praha 10.  A tak do hry vstoupil vysoušeč.
 
Sklad 
 
Jo, tak to už je horší. No nic. S chutí do toho a půl je hotovo!
                                                                                                                                      
Snad to nebude tak hrozné
 6:20 hod - ranní šok ( od března již po osmé, během 14 dnů podruhé. Nu což - hadry, kýble, košťata, šikovná                           jsme děvčata :-)  Jdeme na to ) Provizorní opravy prasklé trubky již máme nacvičené pomocí                                   hadicové  spony.
 
20.11.2020
 
 
 
18.11.2020
Jeden z našich draků v OC Štěrboholy. Bohužel jsme nic nevyhráli, ale děti si tvoření užily a to je nejdůležitější.
Č. 35 od JEŽKŮ
 
 IMG_20201118_110631.jpg
 
 
 
4.11.2020
Podpora složkám IZS 
 
IMG_20201104_074423_resized_20201104_080041870.jpg
 
 
 
 
19.10.2020
 

Vážení rodiče, pokud čekáte na výsledky testů na COVID-19 a nadále vodíte své dítě do mateřské školy, porušujete vědomě zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví §53 písmeno c). Celý personál školy dělá vše pro to, aby se nikde nenakazil a mohl i nadále poskytovat péči Vašim dětem a neomezit Vaše pracovní povinnosti. Tím, že do školského zařízení posíláte děti bez toho, aniž byste věděli výsledek testu, ohrožujete zdraví zaměstnanců školy a  ostatních dětí. V neposlední řadě ohrožujete chod celé MŠ.

Bohužel se nám vyskytují případy, kdy toto není respektováno.

  

 

29.9.2020

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II)

 CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050

Podpora rovných příležitostí

 

MŠ Kodaňská se zapojila do celonárodní kampaně Ministerstva práce a sociálních věcí Děti malují seniorům k svátku.
Děti v době prázdninového provozu namalovaly a vyzdobily přáníčka babičkám a dědečkům pro radost.

Budou se líbit? 

IMG_20200924_112409.jpg

 

 

 

Informujeme Vás tímto ohledně uveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu nákladů a výnosů. Dokumenty jsou uveřejněny na internetových stránkách městské části Praha 10