Hudební kroužek pro mladší děti ( každý sudý týden )

 

Pro děti ze tříd II.A  +  II.B

pí. uč. Nekvasilová   III.B