19.10.2020
 

Vážení rodiče, pokud čekáte na výsledky testů na COVID-19 a nadále vodíte své dítě do mateřské školy, porušujete vědomě zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví §53 písmeno c). Celý personál školy dělá vše pro to, aby se nikde nenakazil a mohl i nadále poskytovat péči Vašim dětem a neomezit Vaše pracovní povinnosti. Tím, že do školského zařízení posíláte děti bez toho, aniž byste věděli výsledek testu, ohrožujete zdraví zaměstnanců školy a  ostatních dětí. V neposlední řadě ohrožujete chod celé MŠ.

Bohužel se nám vyskytují případy, kdy toto není respektováno.

 

 
Školní rok se pořádně ani "nerozjel" a už mu šlápli na brzdu. Žáci našich základních škol jsou doma a často s nimi musí být rodiče.
Rodiči jsou ale i někteří zaměstnanci škol - nejen základních, ale i mateřských. Někteří jsou v karanténě, protože se setkali s osobou pozitivní na Covid-19. Někteří jsou nemocní, mají třeba jen běžnou virózu, ale do práce nemohou.
V provozu ale stále zůstávají, i přes všechny výše uvedené těžkosti, mateřské školy. Ve většině začínají mít problém se zajištěním vzdělávání, a to z personálních důvodů.
Spojování dětí z různých tříd je občas nezbytné, ale může zvýšit případné riziko šíření respiračních onemocnění.
Prosíme tedy rodiče, kteří si mohou nechat předškolní dítě doma nebo jej vyzvedávat po obědě, aby tím mateřským školám pomohli, zejména v těchto nelehkých dnech.
Za mateřské školy děkuje
Realizační tým MAP II

 

 

 

13.10.2020

 

Vzhledem k NOUZOVÉMU STAVU a tomu, že vláda rozhodla o zpřísnění opatření již od středy 14.10.2020, kdy zakázala osobní přítomnost žáků a studentů ve školách, žádáme rodiče, kteří jsou na MD, home office, či mají starší dítě na vyšších stupních vzdělávání, aby si ponechali děti doma do konce vydaného opatření.

V souvislosti s vydanými opatřeními poklesnou i počty zaměstnanců MŠ a tím bychom nebyly schopny zabezpečit plný provoz školy.

Doufejme, že to bude jen do 1.11.2020.

 

                                                                                Děkujeme za ochotu, pochopení a vstřícnost

                                                                                  

 

12.10.2020

 

OMEZENÍ PROVOZU

 

Opatřením MŠMT – 39185/2020-1 byly dny 26. a 27.10.2020 vyhlášeny jako volné dny. 28.10.2020 je státní svátek a poté následují podzimní prázdniny. Toto opatření je z důvodu snížení počtů nakažených COVID-19.

Vzhledem k tomuto opatření  upozorňujeme, že děti rodičů na MD, děti, které mají sourozence na ZŠ, SŠ v týdnu od 26. – 30.10.2020 nebudou přijímány do mateřské školy.

Dále žádáme rodiče, kteří mají možnost si v tomto týdnu nechat děti doma, aby tak učinili.

 

 

                                                                                                               Děkujeme za vstřícnost a pochopení

 

 

9.10.2020

 

Vážení rodiče,

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a vyhlášenému NOUZOVÉMU STAVU bude od pondělí 12.10.2020 zakázán vstup rodičů do budovy MŠ!!!!!!!!

Děti budou přebírat pracovnice MŠ u hlavních dveří.

Prosíme, připravte své děti na změnu, ať probíhá ranní předávání v co nejklidnějším duchu.

Každé dítě bude mít v uzavíratelném sáčku roušku pro případ nutnosti, která zůstane uložena v šatní skříňce dítěte!!!!!!!!!!!

V souvislosti s tímto omezením prosíme o naplánování příchodů nejlépe mezi 7:15 – 7:45 hod, abychom předešli frontám a zmatkům  J

 

Děkujeme za pochopení

 

 

 

13.9.2020

Vratky za obědy z prázdninového provozu byly odeslány na účty 10.9. a 11.9.2020.

 

7.9.2020

 

 

VÁŽENÍ RODIČE

Vzhledem k tomu, že se v souvislosti s vysokým výskytem onemocnění Covid-19 zpřísnila hygienická pravidla pro Prahu, potažmo pro školská zařízení, jsme bohužel nuceni zakázat vstup všem doprovázejícím osobám do hlavních prostor školy.

Do šaten budete vpouštěni po skupinkách. Děti převléknete v šatně a poté budou odvedeny provozními zaměstnanci do třídy.

PROSÍME, RESPEKTUJTE BEZPEČNOU VZDÁLENOST A NASTAVENÁ OPATŘENÍ.

CHRÁNÍTE TÍM SEBE, SVÉ DĚTI A VŠECHNY OSTATNÍ.

                                                                                                                          DĚKUJEME

 

 

30.8.2020

 

Vážení rodiče,

protože se epidemiologická situace horší a nechceme vystavovat Vás, děti a ani nás zbytečnému riziku, rozhodla ředitelka MŠ o zrušení třídních schůzek. Veškeré potřebné informace budou vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd.

 

S ohledem na hygienická opatření bude smět do budovy MŠ vstoupit pouze jedna doprovázející osoba, která po celou dobu pohybu po budově bude mít nasazenou roušku. Děti mít nasazenou roušku nemusí.

 

                                                                      Děkujeme za pochopení a toleranci k mimořádným opatřením.

 

26.8.2020

 

Vážení rodiče,

vzhledem ke stále se měnící epidemiologické situaci a Manuálu z MŠMT vydává MŠ Kodaňská s účinností od 1.9.2020 do odvolání tyto

Podmínky provozu v MŠ Kodaňská

I.Organizace provozu

 

a) Provoz mateřské školy je od                                    6:30 do 17:00 hod

b) Nástup do mateřské školy je povolen v době od 6:30 do 8:00 hod (poté se objekt MŠ uzamkne a 

    již nebude možnost vstupu –pouze po předchozí domluvě je možný nástup nejpozději do 8:30hod).

c) Vyzvedávání dětí z mateřské školy bude umožněno v době od 12:30 do 13:00 hod

                                                                                                                   14:30 do 17:00 hod

d) Dítě vykazující příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům

    COVID-19 ( zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, či jiný příznak nemoci), NESMÍ DO

    ŠKOLY VSTOUPIT.

e)Při příchodu do MŠ použijí všichni desinfekci. Bezdotykový dávkovač je umístěn u vstupního 

    schodiště.

f) Při předávání ve třídě bude dítěti změřena teplota. Pro měření teploty bude použit bezkontaktní

    teploměr. Poté budou dětem ošetřeny ruce krémem.

g) Pokud dítě během pobytu v mateřské škole bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19,

    bude umístěno do samostatné místnosti. Škola bude neprodleně kontaktovat zákonné zástupce

    dítěte k okamžitému vyzvednutí. O podezření informuje škola KHS.

h) JE ZAKÁZÁNO přinášet do školy vlastní hračky, jídlo, pití apod. !!!!!!!!

 

II. Předávání dětí

a)Každé dítě bude mít batůžek a v něm: podepsanou 0,5l lahvičku (nejlépe pevnou „cyklistickou“, pro  

                                                                        hygienicky zabezpečený pitný režim na zahradě),

                                                                        sáček se zatahovacím zipem a v něm jednu čistou roušku (pro

                                                                        případ nutné izolace),

                                                                        igelitovou tašku a v ní oblečení na zahradu, náhradní

                                                                        oblečení, pyžamo, bačkory

b) Po převlečení odvedou rodiče dítě do třídy, předají paní učitelce.

c) Při přechodu z šaten do hlavních prostor školy bude instalována desinfekční rohožka.

 

 

Rodiče či doprovázející osoby mají po celou dobu pohybu po škole nasazenou roušku!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Doprovázející osoba po předání i převzetí dítěte bez zbytečného odkladu opustí areál školy.

 

V obou případech je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních osob!!!!!!!

 

III. Stravování

Stravování škola zajišťuje v běžném režimu

 

IV. Povinnosti zákonných zástupců

 

a) Informovat neprodleně školu o onemocnění dítěte

b) Zajistit vyzvednutí dítěte z mateřské školy v případě, že bude vykazovat známky onemocnění

c) Hlásit každou změnu telefonních čísel

 

V. Zajištění hygienických zásad a pravidel

 

a) Děti jsou rozděleny do tříd podle věku, seznamy budou vyvěšeny v hale na nástěnkách

    jednotlivých tříd

b) Pohyb skupin po budově bude organizován tak, aby se minimalizovalo setkávání skupin.

c) Budou kladeny zvýšené nároky na osobní hygienu dětí.

d) V průběhu dne se podle klimatických podmínek bude minimálně jednou za hodinu po dobu pěti

    minut větrat prostor, kde se děti pohybují.

e) Vzdělávací proces se bude odehrávat v co největší míře a s ohledem na počasí venku.

f) Po ukončení příchodů dětí do školy provedou provozní zaměstnanci důkladnou dezinfekci míst

    kontaktu osob s předměty (kliky, vypínače, madla, zvonek apod.)

g) Několikrát denně budou všechny povrchy ošetřeny dezinfekčním roztokem ANTIKOVID.

h) Po odchodu dětí budou dezinfikovány hračky, aby byly připraveny na další den.

ch)Zaměstnanci budou vybaveni rouškami, které budou mít nasazeny po celou dobu, kdy se budou

     po budově pohybovat cizí osoby.

 

 

V Praze dne 26.8.2020                                                                          Hana Haškovcová

                                                                                                                     Ředitelka MŠ

 

 

24.8.2020 

 

Vážení rodiče nově přijatých dětí,

 

Vzhledem k tomu, že jsme bohužel neměli tu možnost se seznámit s Vámi ani s dětmi a nemohli jsme si sdělit základní informace ohledně fungování školky, připravili jsme pro Vás alespoň souhrn všeho důležitého.

Školní rok začíná v úterý 1.9.2020 (alespoň v to doufáme :-) ).

 

Školné na rok 2020/21 -           740,- Kč

Stravné                     1den á       40,-Kč 

Děti s OŠD                1den á      45,-Kč

 

Škola je otevřena od 6:30 – 8:00 hod.

Pozdější příchody jsou možné po domluvě s paní učitelkami na třídě, ale nejpozději v 8:30 hod by měly být děti ve třídě. Naplánujte si příchody tak, abyste měli dostatek času zorientovat se v prostorách MŠ, najít šatnu a skříňku Vašeho dítěte, v klidu a beze spěchu se převléknout, se seznámit s paní učitelkami a rozloučit se. Loučení zbytečně neprotahujte. Čím delší loučení, tím je to těžší. Pro obě strany. Věřte nám, víme, o čem mluvíme :-) .

V prvních týdnech, pokud to bude možné, preferujeme docházku pouze do oběda. Vše záleží na Vás a hlavně na dětech, jak budou zvládat odloučení, změnu režimu, nové kamarády. Vše je na individuální domluvě.

 

 

 

Děti s sebou do školky potřebují:

Oblečení do třídy

Oblečení na zahradu

Náhradní oblečení pro případ „nehody“ (kompletní převlečení)

Pyžamo

Bačkory (nazouvací)

2 x ramínko

 

 

 

Informujeme Vás tímto ohledně uveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu nákladů a výnosů. Dokumenty jsou uveřejněny na internetových stránkách městské části Praha 10