Čestné prohlášení o zdravotním stavu dětí, které jsou přihlášeny k prázdninovému provozu se odevzdává až při nástupu do školky!!!!!!! 

 

Podmínky provozu          :        Podmínky provozu.docx

Vzor čestného prohlášení:     Čestné_prohlášení_COVID_19.docx

Seznámení s org.řádem  :      Seznámení s organizačním řádem.docx

 

 

 

Děti, které jsou přihlášené na prázdninový provoz do

MŠ U Roháčových kasáren

MŠ Vladivostocká

MŠ Sychrov

 

byly přijaty k prázdninové docházce.