Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 10

Kritéria zápis 2017 

 

Kritérium

Počet bodů

Trvalý pobyt na území MČ Praha 10

15

Spádovost

30

Věk dítěte 5 let (1.9.2011 – 31.8.2012)

20

Věk dítěte 5 let – neumístěné*

28

Věk dítěte 4 roky (1.9.2012 – 31.8.2013)

15

Věk dítěte 4 roky – neumístěné**

28

Věk dítěte 3 roky (1.9.2013-31.8.2014)

10

Věk dítěte 3 roky mínus (1.9.2014-31.12.2014)

5

Věk dítěte 2 roky (1.1.2015-31.8.2015)

1

Sourozenec dítěte, které je zapsáno do MŠ

6

 

*Pokud dítě dosáhne věku 5 let věku (nar. 1.9.2011- 31.8.2012)  a z kapacitních důvodů nebude moci být přijato k předškolnímu vzdělávání ve spádové MŠ, bude po dohodě s rodiči umístěno v nejbližší MŠ, kde to kapacita umožní.

** Pokud dítě dosáhne věku 4 roky věku (nar. 1.9.2012- 31.8.2013)  a z kapacitních důvodů nebude moci být přijato k předškolnímu vzdělávání ve spádové MŠ, bude po dohodě s rodiči umístěno v nejbližší MŠ, kde to kapacita umožní.