postup pri zapisu (1).docx

 

 

Zápisy do mateřských škol zřízených městskou částí Praha 10 od školního roku 2020/2021 

 

Zápisy do mateřských škol zřízených městskou částí Praha 10 od školního roku 2020/2021 budou ve všech mateřských školách probíhat v úterý 5. května 2020

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti, kterým k 31.8.2020 budou 3 roky. Rodiče dětí, kterým budou k 31.12.2020 3 roky se mohou dostavit k zápisu, ale musí počítat s tím, že děti budou umístěny až podle uvolněných míst z řádného zápisu. Z provozních a technických důvodů mladší děti nepřijímáme!!!

 

 

 

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p10-kodanska

Elektronický předzápis bude spuštěn 4.4.2020.

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk
vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a v den řádného zápisu přijďte s
vytisknutou žádostí, vyjádřením lékaře, rodným listem Vašeho dítěte a
Vaším průkazem totožnosti do mateřské školy.

Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, bude celý průběh
zápisu komfortnější a mnohem rychlejší.