Schůzka rodičů nově přijatých dětí k 4.9.2017 se bude konat    

28.6.2017 od 15,30 hod.

 

 Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 14/989

Seznam přijatých dětí od 4.9.2017

Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 14/989 přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

 

1       Přijímá se od 4.9.2017

4       Přijímá se od 4.9.2017

5       Přijímá se od 4.9.2017

6       Přijímá se od 4.9.2017

7       Přijímá se od 4.9.2017

8       Přijímá se od 4.9.2017

9       Přijímá se od 4.9.2017

10     Přijímá se od 4.9.2017

14     Přijímá se od 4.9.2017

15     Přijímá se od 4.9.2017

18     Přijímá se od 4.9.2017

19     Přijímá se od 4.9.2017

20     Přijímá se od 4.9.2017

21     Přijímá se od 4.9.2017

22     Přijímá se od 4.9.2017

23     Přijímá se od 4.9.2017

24     Přijímá se od 4.9.2017

25     Přijímá se od 4.9.2017

28     Přijímá se od 4.9.2017

29     Přijímá se od 4.9.2017

30     Přijímá se od 4.9.2017

31     Přijímá se od 4.9.2017

32     Přijímá se od 4.9.2017

33     Přijímá se od 4.9.2017

34     Přijímá se od 4.9.2017

36     Přijímá se od 4.9.2017

38     Přijímá se od 4.9.2017

39     Přijímá se od 4.9.2017

40     Přijímá se od 4.9.2017

41     Přijímá se od 4.9.2017

42     Přijímá se od 4.9.2017

49     Přijímá se od 4.9.2017

50     Přijímá se od 4.9.2017

51     Přijímá se od 4.9.2017

52     Přijímá se od 4.9.2017

53     Přijímá se od 4.9.2017

54     Přijímá se od 4.9.2017

57     Přijímá se od 4.9.2017

64     Přijímá se od 4.9.2017

103   Přijímá se od 4.9.2017

104   Přijímá se od 4.9.2017

 

 

                                                                                             Vyvěšeno dne: 2.6.2017

                                                                                              Hana Haškovcová

                                                                                                ředitelka školy