Změna v platbách !!!!!!

.

Úhrada stravného a školného bude probíhat v hotovosti u paní zástupkyně a hospodářky. Sledujte prosím nástěnku v šatnách, kde budou uvedena  data  plateb.                                       

                                                                          Děkujeme

 

 Platba stravného a školného     15.10.2019      6:30 - 8:30  hod

                                                         21.10.2019      6:30 - 8:30  hod   

 

 

                      

 

Informujeme Vás tímto ohledně uveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu nákladů a výnosů. Dokumenty jsou uveřejněny na internetových stránkách městské části Praha 10