Změna v platbách !!!!!!

.

Úhrada stravného a školného bude probíhat v hotovosti u paní zástupkyně a hospodářky. Sledujte prosím nástěnku v šatnách, kde budou uvedena  data  plateb.                                       

                                                                          Děkujeme

 

Platba školné a stravného:     11.6.       a    18.6.     od   6:30 - 8:30 hod 

Vyúčtování za ČERVEN                            25.6.     od   6:30 - 9:00 hod

                                    

 

MČ Praha 10 v letošním roce vyčlenila finanční obnos na                                          ROZVOJ DĚTÍ.

Uhrazené částky za ŠvP a plavání budou rodičům vráceny.                                                                              

 

 

Informujeme Vás tímto ohledně uveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu nákladů a výnosů. Dokumenty jsou uveřejněny na internetových stránkách městské části Praha 10