Potvrzení o daňové úlevě za školné si můžete vyzvedávat na svých třídách. 

 

 

Úhrada stravného a školného probíhá v hotovosti.                                         

                                                                          Děkujeme

 

 Platba stravného a školného     15.1.2020      od 6:30 - 8:30 hod

                                                    21.1.2020    od 6:30 - 8:30 hod

 

 

 

Od února se platí školné na č.ú. 19-292259339/0800 + v.s. 

Částka 790,- Kč je splatná k 15. dni v měsíci.

                      

 

Informujeme Vás tímto ohledně uveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu nákladů a výnosů. Dokumenty jsou uveřejněny na internetových stránkách městské části Praha 10