V souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ředitelství MŠ Kodaňská  oznamuje, že školní rok 2018/2019 bude z provozních důvodů (celková rekonstrukce kuchyně a okolí MŠ) ukončen ve čtvrtek  27.6.2019.

Tato skutečnost byla schválena ÚMČ Praha 10, odborem školství.

                                            

                                                                                                 

 

                                                                                                        Děkujeme za pochopení

                                                                                                     

                                                                                                                                      

                                                                                                                      Hana Haškovcová

                                                                                                                             řed. MŠ

 

 

 

 

VÁŽENÍ RODIČE,

vzhledem k plánované rekonstrukci školní kuchyně, která proběhne o prázdninách se budou po škole a v jejím okolí pohybovat lidé, kteří jsou s pracemi spjatí ( investor, dodavatelé, zástupci z MČ Praha 10 ).

Vezměte prosím tuto informaci na vědomí. Opravdu se nejedná o žádnou kontrolu či inspekci, jak se začíná proslýchat.

                                                                          Děkujeme

 

 

 

 

 

Změna v platbách !!!!!!

.

Úhrada stravného a školného bude probíhat v hotovosti u paní zástupkyně a hospodářky. Sledujte prosím nástěnku v šatnách, kde budou uvedena  data  plateb.                                       

                                                                          Děkujeme

 

                           

 

Informujeme Vás tímto ohledně uveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu nákladů a výnosů. Dokumenty jsou uveřejněny na internetových stránkách městské části Praha 10